stop landmisbruget fiksering soer sd

Grise behandles som fødemaskiner bag tremmer

Hjælp dem nu!

Grise behandles som fødemaskiner bag tremmer

Hjælp dem nu!

  • Valgt formål
  • Beløb og betaling
  • Kvittering
Når du støtter, kan vi indsamle underskrifter og være dyrenes stemme, så vi får politikerne i tale. Landbrugsdyrenes liv skal forbedres ved lov.
Når du støtter, er du med til at udfase den industrielle produktion og i stedet skabe mere dyrevenlige løsninger, der giver landbrugsdyr et bedre liv.
Når du støtter, er du med til at hjælpe med at omlægge landbrug, så flere dyr har mulighed for at udfolde deres naturlige instinkter.
Payment options

Verden over tilbringer millioner af søer det meste af deres liv i bittesmå bure eller bokse, hvor de knap kan bevæge sig. Selv i Danmark er 1 mio. søer fikseret i farebøjler i mindst 1/5 af deres voksne liv, og ofte meget længere.

Soen kan hverken vende sig eller tage sig naturligt af sine unger, og mange søer får dybe skuldersår af at ligge fastspændt på det hårde gulv.

Grise er intelligente, nysgerrige og sociale dyr, men i den industrielle landbrugsproduktion bliver de behandlet som fødemaskiner, der hverken kan føle stress eller smerte.

Under normale forhold kan en so blive op til 35 år, men de fleste industrisøer bliver udslidt efter ganske få år, fordi de presses til at få så mange unger som muligt på meget kort tid. I den danske produktion bliver en so ofte kun omkring 4-5 år gammel.

Sådan kan vi hjælpe grisene

Det er helt igennem uacceptabelt, at levende væsner, der kan føle frygt og smerte, bliver behandlet på så grotesk en måde. Vi har derfor sat ind på flere fronter for at forbedre forholdene for landbrugsdyr over hele verden. Det gør vi ved:

  • at lægge pres på politikere og myndigheder og kæmpe for bedre lovgivning, der beskytter dyrene
  • at påvirke verdens største svineproducenter til at sørge for bedre forhold for deres dyr
  • at få detailhandlen verden over til at stille krav til landbruget om bedre dyrevelfærd

Vores arbejde virker

Vi har været med til at indsamle tæt på 1,4 mio. underskrifter fra EU-borgere og dermed lagt pres på EU til at behandle vores forslag om et forbud mod bure til grise og andre landbrugsdyr.
– Du kan være med til at råbe politikerne op og kræve, at de handler!

Vores samarbejder med en række af verdens største svineproducenter har ført til, at de har taget søerne ud af burene og er stoppet med at halekupere og klippe tænder på deres pattegrise, og at de benytter alternativer til smertefuld kirurgisk kastration.
– Du kan hjælpe os med at overbevise endnu flere svineproducenter!

Vi har indgået samarbejder med flere store, globale supermarkedskæder, som forpligter dem til at indkøbe kød fra grise, der har haft et bedre liv.
– Med din støtte kan vi få yderligere supermarkedskæder med på vognen!

arrowDet går din støtte til

Din støtte vil gå til vores omfattende arbejde med at beskytte udsatte dyr, herunder at hjælpe grisene i landbruget.

arrowSå lidt går til administration

Vores administrationsomkostninger har i mange år ligget stabilt på højst 10 %.

arrowTræk din støtte fra i skat

Du kan få skattefradrag for din støtte. Giv os blot dit CPR-nr. sammen med din indbetaling, så indberetter vi den automatisk til SKAT.

  • Valgt formål
  • Beløb og betaling
  • Kvittering

Tusind tak for dit enkeltbidrag

Du er nu med til at hjælpe grise i landbruget verden over. Med din støtte kan vi hjælpe dem og også komme andre lidende dyr til undsætning.

Du vil modtage en kvittering for dit bidrag pr. e-mail.

Endnu engang tak for din støtte.

Stop LandMisbruget! Læs mere.

Hilsen Gitte Buchhave

Følg med i de resultater, du er med til at skabe på worldanimalprotection.dk eller de sociale medier: