fjord RG

Befri Saga og Eskild

Stop Fjord&Bælts udnyttelse af marsvin

Befri Saga og Eskild

Stop Fjord&Bælts udnyttelse af marsvin

  • Valgt formål
  • Beløb og betaling
  • Kvittering
For 75 kr. kan du hjælpe os med at oplyse om, at hvaler i Danmark tages fra den fri natur og tvinges til et usselt liv i fangenskab, hvor de fremvises for et betalende publikum.
For 100 kr. kan du hjælpe os med at lægge pres på politikerne for at sikre, at marsvin og andre vilde dyr får lov til at blive i naturen, hvor de hører til.
For 150 kr. kan du være med til at lægge pres de relevante myndigheder for at få genudsat Saga og Eskild i naturen, inden det er for sent.
Payment options

Livstid i fangenskab

Revet væk fra deres hjem i naturen og den frihed, de altid har kendt til. De to unge marsvin Saga og Eskild er blevet dømt til at tilbringe de næste 20 år med at svømme rundt og rundt i det samme lille havnebassin hos Fjord&Bælt.

Fjord&Bælts begrundelse for at holde marsvin er, at de bruger dem til vigtig forskning. Men centerets forskning på marsvin er unødvendig. I dag studerer man marsvin i naturen, og der findes allerede en stor mængde brugbar forskning foretaget på denne måde.

Et usselt liv for et vildt dyr

Det er ikke muligt at give marsvin og andre hvaler i fangenskab forhold, der tilnærmelsesvis lever op til deres naturlige leveområder i havet.

I naturen lever marsvin over store områder, hvor de kan dykke ned til 200 meters dybde og svømme op til 300 meter på et minut. I sammenligning med det areal, marsvin har i naturen, er Fjord&Bælts anlæg på størrelse med at knappenålshoved.

I Fjord&Bælts lille havnebassin bliver marsvinene tvunget til at leve i kunstige sociale grupper, og fordi der er så lidt plads, er det svært for dyrene at fjerne sig fra hinanden, når der opstår konflikter.

Tilbage til naturen – før det er for sent

Det er ikke for sent at sætte Saga og Eskild ud i havet igen. De er gamle nok til at klare sig selv, og de har ikke været længe nok i fangenskab til at have mistet færdighederne til at overleve i det fri. Men jo længere tid, der går, jo sværere vil det være, så vi skal handle nu!

Hjælp os med at befri Saga og Eskild og med at sikre, at Fjord&Bælt fremover ikke får tilladelse til at indfange nye marsvin.

arrowDet går din støtte til

Din støtte vil gå til vores omfattende arbejde med at beskytte udsatte dyr, herunder at stoppe den globale handel med vilde dyr.

arrowSå lidt går til administration

Vores administrationsomkostninger har i mange år ligget stabilt på højst 10 %.

arrowTræk din støtte fra i skat

Du kan få skattefradrag for din støtte. Giv os blot dit CPR-nr. sammen med din indbetaling, så indberetter vi den automatisk til SKAT.

  • Valgt formål
  • Beløb og betaling
  • Kvittering

Tusind tak for din månedlige støtte

Du hjælper os nu i arbejdet for at få stoppet Fjord&Bælts udnyttelse af marsvin.

Men din støtte er du med at kæmpe for, at Saga og Eskild sættes tilbage i naturen, og at deres historie ikke gentages. Vi er meget taknemmelige for, at du vil hjælpe os med at befri Saga og Eskild. Det skal ske hurtigst muligt, mens de stadig kan klare sig selv i det fri.

Del vores underskriftsindsamling, så endnu flere bakker op:

Del via Facebook

Del via Twitter

Du vil modtage en kvittering for dit bidrag pr. e-mail.

Endnu engang tak for din støtte.

Hilsen Gitte Buchhave

Følg med i de resultater, du er med til at skabe på worldanimalprotection.dk eller de sociale medier: